Üst Düzey Yelkenli Yatçılık

YY3 - Programın Amaçları

Bu program ile kursiyerlerin;

 1. Motor türlerini işlevleri ile birlikte tanımaları.
 2. Türk denizcilik yasalarını özümsemeleri.
 3.  Yarış ve yarış rotasına ait türleri ile ISAF yarış kurallarını tanımaları.
 4.  Start hazırlık teknikleri hakkında bilgi edinmeleri.
 5. Yelkenin arızalarını, nedenine göre doğru yöntem ve araç gereç kullanarak yardımsız giderme becerisi kazanmaları.
 6. Yelkenli yatta kullanılan giysileri ve güvenlik malzemelerini tanıyarak kuralına uygun olarak kullanmaları.
 7. Seyir kurallarını tanıyarak seyir halinde karşılaşılabilecek tehlikeli durumlarda kullanımına ihtiyaç duyulan sistem ve ekipmanları güvenli bir şekilde kullanmaları.
 8. Hava tahmini ve bu tahminler sonucu elde edilen raporların denizcilik açısından önemini kavramaları.
 9.  Cephe sistemleri ve sislerin etkilerine yönelik doğru davranışlar geliştirmeleri.
 10.  Barometreyi doğru kullanmaları.
 11. Navigasyon ve harita uygulamalarını güvenli bir şekilde yerine getirmeleri.
 12.  Gelgit ve akıntıları tüm yönleri ile tanımaları.
 13.  Her türlü hava koşulunda gelgit ana limanlarını gelgit eğrileri eşliğinde güvenle kullanma becerisi kazanmaları.
 14.  Yelkenli yatın seyre hazırlanması ile ilgili uygulamaları yardımsız yapma becerisi kazanmaları.
 15.  Yelkenli yatın motorla seyri sırasında yerine getirilen uygulamaları yardımı, yerine getirme becerisi elde etmeleri.
 16.  Yakın yelkenle seyri sırasında esnasında gerçekleştirilen uygulamaları yardımsız yapabilmeleri.
 17.  Bağ çeşitleri, işlevlerini ve kullanım alanlarını tanıyarak çeşitli bağlarla ilgili uygulamaları güvenle yapmaları.
 18.  Gece ve gündüz seyrinin gerektirdiği uygulamaları güvenle yerine getirme becerisi kazanmaları.
 19.  Denizcilik kültürünün ve denizde yaşamın gerektirdiği çeşitli davranış biçimleri hakkında tekne ve tekne dışı personele örneklik teşkil edecek tutum ve değerler geliştirerek bunları yaşam biçimi hale getirmeleri.
 20.  Teknedeki çeşitli kullanım alanları hakkında güvenle uygulama becerisi elde etmeleri beklenmektedir.

Primary Color

Secondary Color

https://stadiatis.com/wp-content/themes/yachtsailing