YY2 - Programın Amaçları

Bu program ile kursiyerlerin;

 1. Motor türlerini tanımaları.
 2. Demir cinslerini işlevleri ile birlikte tanıyarak yardım almadan ve güvenle demirleme yapmaları.
 3.  Türk denizcilik yasalarını kavramaları.
 4.  Tekne ve aramanın bakımını yardım almadan planlı bir şekilde yapmaları.
 5.  Teknenin tespit edilen arızalarını nedenine göre doğru yöntem ve araç gereç kullanarak yardımsız giderme becerisi kazanmaları.
 6. Yelkenli yatta kullanılan giysileri ve güvenlik malzemelerini tanıyarak kuralına uygun olarak kullanmaları
 7.  Seyir kurallarını tanıyarak seyir halinde karşılaşılabilecek tehlikeli durumlarda kullanımına ihtiyaç duyulan sistem ve ekipmanları güvenli bir şekilde kullanmaları.
 8.  Ekip arkadaşlarıyla iş birliği yapmaları.
 9.  Hava tahmini ve bu tahminler sonucu elde edilen raporların denizcilik açısından önemini kavrayarak elde edilme yollarını bilmeleri.
 10. Cephe sistemleri ve sislerin etkilerine yönelik doğru davranışlar geliştirmeleri.
 11.  Barometreyi doğru kullanma yeteneği kazanmaları.
 12.  Navigasyon ve harita uygulamalarını yardımsız ve güvenli bir şekilde yerine getirmeleri.
 13.  Gelgit ve akıntılarını nedenine göre tanıyarak gelgit eğrilerini güvenle kullanma becerileri kazanmaları.
 14.  Yelkenli yatın seyre hazırlanması ile ilgili uygulamaları yardımsız yapma becerisi kazanmaları.
 15.  Yelkenli yatın motorla seyri sırasında yerine getirilen uygulamaları yardımsız ve güvenle yerine getirmeleri.
 16.  Yelkenli yatın yelkene seyri sırası esnasında gerçekleştirilen uygulamaları yardımsız yapmaları.
 17.  Bağ çeşitlerini işlevlerini ve kullanım alanlarını tanıyarak çeşitli bağlarla ilgili uygulamaları güvenle yapmaları.
 18.  Denizde centilmenlik kurallarını kavramaları.
 19.  Deniz yaşamının gerektirdiği çeşitli davranış biçimleri hakkında olumlu tutum ve değerler geliştirerek bunları yaşam biçimi haline getirmeleri.
 20.  Tekneyi ve deniz kirliliğini önleyici tedbirleri güvenle yerine getirme becerisi kazanmaları.
 21.  Teknedeki çeşitli kullanım alanları hakkında uygulama becerisi elde etmeleri beklenmektedir.

Primary Color

Secondary Color

https://stadiatis.com/wp-content/themes/yachtsailing